Wednesday, 11 November 2009

Balloons


วิธีสานสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้น

อาจเปรียบได้กับขั้นตอนการเป่าลูกโป่งด้วยลมหายใจ

หากลูกโป่ง = คนที่คุณรัก

หากคนเป่า = ตัวคุณเอง

หากลมหายใจ = ความรัก การดูแลเอาใจใส่

ปริมาตรของอากาศภายในลูกโป่ง

และรูปทรงของลูกโป่งในมือคุณตอนนี้เป็นเช่นไร?....


จาก Thought Under The Same Sofa
รูปนี้ ความคิดผุดขึ้นมาตอนก่อนจะอาบน้ำ 555+
และเป็นภาพประกอบเรื่องที่เขียนล่าสุดเกี่ยวกับ"ลูกโป่ง"
เช่นเคย
วาดตามจินตนาการ
วาดตามอารมณ์
ถนัดดินสอและสีขาวดำ
จึงได้ออกมาอย่างที่เห็นนี่

No comments:

Post a Comment