Sunday, 8 November 2009

Major Project: 10 Things nobody tells you about Thailandทั้ง project ประกอบด้วย ๓ ส่วน
๑. หนังสือ/สิ่งพิมพ์
๒. การ์ดเกมส์
๓. วงล้อภาษา
ทุกอย่างอยู่ภายใต้ theme ด้วยกันหมด นั่นคือ Taboos (หรือสิ่งต้องห้าม)


Concept: "To gain some insights and understanding of a culture is to unwind layers of cultural fabric" (วัฒนธรรมเปรียบเสมือนใยผ้าที่ถูกสานออกมาเป็นผ้าหนึ่งผืน ดังนั้น การทำความเข้าใจวัฒนธรรมใดๆก็ตาม จึงเปรียบเสมือนการคลี่ใยผ้าออกเป็นชั้นๆ เพื่อให้เข้าถึงเบื้องลึกของที่มาและความเป็นไป)


เหตุผลและที่มาของส่วนประกอบที่ใช้ออกแบบหนังสือ

สี ที่ใช้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหมไทย และเพื่อที่จะให้ดูเหมือนสีเลื่อมๆของไหมเวลาที่ต้องแสง กระดาษที่เลือกใช้จึงเป็นชนิดที่เลื่อมแสงได้ ทำไมถึงต้องเปนวงกลม? เพราะวงกลมเปนสัญลักษณ์ของ completeness/unity ซึ่งในกรณีนี้ใช้แทน "ส่ิงต้องห้าม หรือ taboos" ที่ไม่ควรถูกละเมิด แต่การที่วงกลมนั้นถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆ เป็นการสื่อให้เห็นถึงการคลี่วัฒนธรรมนั้นออก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถ่องแท้ ถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมนั้นๆมากยิ่งขึ้น เส้นใยที่ถูกถักทอจนเหมือนสิ่งจักรสานนั้นสื่อถึงผืนผ้าของวัฒนธรรมที่ถูก คลี่ออกเป็นชั้นๆ (ถ้าให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะง่ายกว่ามั้ยหว่า 555+)

ส่วน วงล้อภาษานั้นมี concept ที่คล้ายๆกันคือ To turn the wheel is to unlock cultural/language barrier. (วงล้อที่ถูกหมุนไปมาเปรียบได้กับการปลดล็อคอุปสรรคในการสื่อสารทั้งทาง วัฒนธรรมและภาษา)

ส่วนไพ่ มีเนื้อหาเดียวกับหนังสือเพียงแต่ว่าถูกออกแบบโดยใช้ semiotic เปนตัวสื่อแทนการใช้ภาษา และเป็นการใช้เกมส์เข้ามาแทนการอ่าน เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านแต่อาศัยการดูรูปเป็นหลัก (อย่างโมฮ์เป็นต้น) และมันก็สนุกกว่าการที่จะต้องมานั่งอ่านเพื่อรับรู้ข้อมูลใหม่ๆเป็นไหนๆ ที่เลือกใช้เกมส์จับคู่เพราะมันง่ายแก่การเข้าใจ คนส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจวิธีการเล่นโดยไม่ต้องศึกษากันใหม่


.............จบ...............ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไร ถามได้ตามสบายนะคะ ^^
ยินดีรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และคำติชมทุกรูปแบบ
ขอบคุณที่แวะมาชมนะคะ
รวมไปถึงท่านที่ไม่ชอบออกความเห็นด้วย ^^

No comments:

Post a Comment